powitanie

Temat: przepisy dot. pomiarów
Witam. Ja po rozmowie z panią z Sanepidu napisałam pismo i otrzymałam odpowiedź, że .."od 1.05.2004 straciło ważność rozporządzenie (...) w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zgodnie z art. 227 pracodawca jest zobowiązany prowadzić na swój koszt badania i pomiary(...), rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów. W najbliższym czasie ukaże się rozporządzenie określające częstotliwość wykonywania badań oraz sposobu ich rejestrowania, co pozwoli na ustalenie nowego harmonogramu w tym zakresie."
Więc sobie czekam na to rozporządzenie... Najbliższe pomiary mam na jesień, więc jeszcze trochę czasu mam. Pracownica Sanepidu poinformowała mnie, że narazie badania proponują "zawiesić" do momentu ustalenia nowych przepisów. Ale nie wiem, czy w każdym Sanepidzie tak jest.

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=452Temat: pracownicza książeczka zdrowia
" />Dyrektor nie może cię dopuścić do pracy bez aktualnych badań, czyli tej książeczki. Generalnie więc nie możesz pracować. Samą książeczkę można kupić w oddziałach Sanepidu przy okazji zamawiania badań. Koszt badań zwraca Ci pracodawca więc i książeczki też.
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=388